ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok
Határozat számaTárgyaHatályosságMelléklet
231/2022 (12.15.)a 2023. évi járási startmunka programok indításárólMelléklet
230/2022 (12.15.)a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról
229/2022 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi I. féléves munkatervérőlMelléklet
228/2022 (12.15.)az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezéséről
227/2022 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajó Televízió Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
226/2022 (12.15.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításárólMelléklet
225/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezéséről
224/2022 (12.15.)a Lévay József Városi Könyvtárban alkalmazott szolgáltatási díjak elfogadásáról
223/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárhelyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjak elfogadásárólMelléklet
222/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosításárólMelléklet
221/2022 (12.15.)a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásáról
220/2022 (12.15.)az ünnepi testületi ülés lebonyolításához forrás biztosításáról
219/2022 (12.15.)a civil szervezetek támogatásáról
218/2022 (12.15.)a 2023. évi önként vállalt feladatokról
217/2022 (12.15.)a tartalékok előirányzatainak 2023. évi meghatározásáról
216/2022 (12.15.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2023. évi meghatározásáról
215/2022 (12.15.)a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2023. évi ellátásárólMódosította:
5/2023 (01.26.)
214/2022 (12.15.)a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezésérőlMódosította:
5/2023 (01.26.)
213/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének tervezéséhez kapcsolódó döntésekrőlMódosította:
5/2023 (01.26.)
212/2022 (12.15.)az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításárólMódosította:
5/2023 (01.26.)
211/2022 (12.15.)a 2023. évi karbantartási feladatokról
210/2022 (12.15.)a Péteri Piac 2023. évi működéséről és fenntartásárólMódosította:
5/2023 (01.26.)
209/2022 (12.15.)a Manó liget Játszóház 2023. évi működéséről és fenntartásárólMódosította:
5/2023 (01.26.)
208/2022 (12.15.)a Fitt-liget 2023. évi működéséről és fenntartásáról
207/2022 (12.15.)a GLASS PARK 2023. évi működéséről, fenntartásáról és fejlesztésérőlMódosította:
5/2023 (01.26.)
206/2022 (12.15.)a 2023. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről
205/2022 (12.15.)a 2023. évi dologi kiadásokról
204/2022 (12.15.)a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről
203/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi bérrendezéséről
202/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozóinak 2023. évi bérrendezéséről
201/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2023. évi bérrendezéséről
200/2022 (12.15.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat közhatalmi bevételi előirányzatának 2023. évi meghatározásáról
199/2022 (12.15.)a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
198/2022 (12.15.)a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti, belterület 441/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
197/2022 (12.15.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról és díjazásáról (zárt ülésen hozott döntés)Módosította:
15/2024. (01.25.)
196/2022 (11.30.)a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátását érintő döntések meghozataláról szóló 180/2022. (X. 20.) határozat visszavonásáról
195/2022 (11.30.)a Sajószentpéter 2497/2 helyrajzi számú ingatlanon utasváró fülketelepítéséhez forrás biztosításáról
194/2022 (11.30.)a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan használatba adásáról
193/2022 (11.30.)a Péteri Piac üzemeltetésérőlMódosította:
214/2023 (11.23.)
192/2022 (11.30.)a Péteri Piac egyéb helyiségének bérbeadásáról
191/2022 (11.30.)a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról
190/2022 (11.24.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról
189/2022 (11.24.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről
188/2022 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 44/2022. (III. 24.) határozat módosításárólMelléklet
187/2022 (11.24.)a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésérőlMelléklet
186/2022 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásárólMelléklet
185/2022 (11.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről
184/2022 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálatáról
183/2022 (11.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
182/2022 (11.24.)a Sajószentpéter, Sport utca 9. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
181/2022 (10.20.)a 2022. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
180/2022 (10.20.)a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátását érintő döntések meghozataláról
179/2022 (10.20.)a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
178/2022 (10.20.)a zöld szelektív hulladékgyűjtő edényzetek szállításához kapcsolódó forrás biztosításáról
177/2022 (10.20.)a 158/2022. (IX. 29.) határozat módosításáról
176/2022 (10.20.)a 2022/2023. tanév évközi – téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről
175/2022 (10.20.)az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatárólHatályon kívül helyezte:
198/2023 (10.19.)
Melléklet
174/2022 (10.20.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat épületei és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. földgáz energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
173/2022 (10.20.)egyetértési jog gyakorlásáról (zárt ülésen hozott döntés)
172/2022 (10.20.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésénekvéleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
171/2022 (10.05.)az ÉRV Zrt. átjátszó állomásának áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
170/2022 (10.05.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításárólMelléklet
169/2022 (09.29.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének módosításárólMelléklet
168/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Zsigmond király u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
167/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
166/2022 (09.29.)a 2022. évi népszámlálás feladatainak ellátásához forrás biztosításáról
165/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 108. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
164/2022 (09.29.)a Lévay József Városi Könyvtárban alkalmazott szolgáltatási díjak elfogadásárólMelléklet
163/2022 (09.29.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtárhelyiségeinek bérbeadására vonatkozó díjak elfogadásárólMelléklet
162/2022 (09.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozómunkatervének véleményezésérőlMelléklet
161/2022 (09.29.)a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításárólMelléklet
160/2022 (09.29.)a téli tanítási szünet munkaszüneti napjaira hideg élelmiszercsomag biztosításáról
159/2022 (09.29.)a 2022/2023. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezésérőlHatályon kívül helyezte:
176/2022 (10.20.)
158/2022 (09.29.)az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működési feltételeinek meghatározásárólMódosította:
91/2023 (04.27.)
157/2022 (09.29.)a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges döntések meghatározásárólMelléklet
156/2022 (09.29.)Nagyné Szabados Mária Katalin önkormányzati képviselővel szemben kezdeményezett összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
155/2022 (09.29.)Kovács Mihály önkormányzati képviselővel szemben kezdeményezett összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
154/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
153/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
152/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Harica utca 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
151/2022 (09.29.)a Sajószentpéter, Bercsényi u 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
150/2022 (09.14.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi II. féléves munkatervének módosításáról
149/2022 (09.14.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
148/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
147/2022 (08.25.)a településüzemeltetési feladatok ellátásához forrás biztosításáról
146/2022 (08.25.)a 2022. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
145/2022 (08.25.)a Pécsi Sándor Művelődési Ház tetőfedésének felújításához forrás biztosításáról
144/2022 (08.25.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42 és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
143/2022 (08.25.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút Sajószentpéter területét érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
142/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Tárna utca 9. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
141/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
140/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Péch Antal u. 1. 2. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
139/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, belterület 1988/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény)megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
138/2022 (08.25.)a Polgárok Sajószentpéterért Egyesület megnevezésében a Sajószentpéter városnév használatához történő hozzájárulásrólHatályon kívül helyezte:
32/2023 (02.23.)
137/2022 (08.25.)a Táncsics Mihály utca forgalmi rendjével kapcsolatos döntés meghozataláról
136/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
135/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
134/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 9. sz., 11. sz. és 20. sz. alatti ingatlanok gázellátását szolgáló elosztó gázvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
133/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 2. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
132/2022 (08.25.)a Sajószentpéter, Dózsa György u. 23. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
131/2022 (08.25.)a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásárólMelléklet
130/2022 (08.25.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásárólMelléklet
129/2022 (08.25.)a járdafelújításokkal kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
128/2022 (08.25.)többlet forrás biztosítása a Thököly utca felújítására (zárt ülésen hozott döntés)
127/2022 (08.03.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
126/2022 (08.03.)a Sajószentpéter, Harica utca 1/A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)
125/2022 (08.03.)a FITT Ligetben kialakított Játszóház üzemeltetéséről (zárt ülésen hozott döntés)
124/2022 (08.03.)a Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
123/2022 (08.03.)a 98/2022. (VI. 23.) határozat módosításáról
122/2022 (08.03.)a TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117 azonosító számú Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren” című projekt megvalósításához saját forrás biztosításáról
121/2022 (08.03.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásáról
120/2022 (06.29.)utcai ülőpadok kihelyezéséről
119/2022 (06.29.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosításáról
118/2022 (06.29.)a közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
117/2022 (06.29.)a villamos energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)
116/2022 (06.23.)közfoglalkoztatással kapcsolatos döntés meghozataláról
115/2022 (06.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Miskolci Tankerületi Központ közötti vagyonkezelési szerződés jóváhagyásárólMelléklet
114/2022 (06.23.)a Sajószentpéter Városi Önkormányzat, a Kazincbarcikai Tankerületi Központ és a Miskolci Tankerületi Központ közötti megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
113/2022 (06.23.)a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás TársulásiTanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
112/2022 (06.23.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkárólszóló beszámoló elfogadásáról
111/2022 (06.23.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi II. féléves munkatervérőlMelléklet
110/2022 (06.23.)Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
109/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
108/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
107/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
106/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
105/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Kazinczy Ferenc u. 24. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
104/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Váci Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
103/2022 (06.23.)Sajószentpéter belterületén közkifolyók megszüntetéséhez forrás biztosításáról
102/2022 (06.23.)a 260. sz. Sajószentpéter-Berente elkerülő főút megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi és kezelői lehatárolási terv jóváhagyásáról
101/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
100/2022 (06.23.)a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
99/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
98/2022 (06.23.)a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásárólMódosította:
123/2022 (08.03.)
97/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos 134/2019. (V. 23.) határozat módosításáról
96/2022 (06.23.)Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek a Sajószentpéter-Sajókeresztúr közötti településeket összekötő kerékpárút térségét érintő módosításáról
95/2022 (06.23.)a Sajószentpéter, Tárna utca 13. II. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
94/2022 (05.19.)az EFOP-2.2.19-17-2017-00052 azonosító számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben” című projekt megvalósításáról
93/2022 (05.19.)a Sajószentpéter Ibolya telepen és a Kökény utcában útfelújítási és járdafelújítási munkák végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
92/2022 (05.19.)a Kökény utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
91/2022 (05.19.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének a 0166/90 hrsz-ú ingatlant érintő módosításárólMelléklet
90/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében népzenei együttesek, népdalkörök szakmai támogatása, a közössége
89/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására” pályázati kiírás keretében táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a köz
88/2022 (05.19.)kémiai szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról
87/2022 (05.19.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
86/2022 (05.19.)a TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
85/2022 (05.19.)a Tárna utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
84/2022 (05.19.)a 2022/2023. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos ÓvodábanMelléklet
83/2022 (05.19.)a 2022/2023. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
82/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
81/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár alapító okiratának módosításárólMelléklet
80/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról
79/2022 (05.19.)a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2021. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2022. évi üzleti terv elfogadásáról
78/2022 (05.19.)a belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó többlet forrás biztosításáról
77/2022 (05.19.)a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
76/2022 (05.19.)a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
75/2022 (05.19.)Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásárólMelléklet
74/2022 (04.28.)a közterületi hulladékgyűjtő edényzetek kihelyezésérőlMelléklet
73/2022 (04.28.)a Sajószentpéter 1494 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
72/2022 (04.28.)a 2022. évi Városi Gyermeknap Glass Parkban történő megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról
71/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 4. szám alatti 2952/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
70/2022 (04.28.)a 2022. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
69/2022 (04.28.)a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
68/2022 (04.28.)Orosz Zoltán István támogatási kérelmének elbírálásáról
67/2022 (04.28.)a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
66/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
65/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatásáról
64/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, belterület 440/23 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
63/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, belterület 2930 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
62/2022 (04.28.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 0166/90 helyrajzi számú Egyéb ipari területet” érintő grafikai hibajavítás partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról
61/2022 (04.28.)a 2022. évi járda felújításokra vonatkozó döntés meghozatalárólHatályon kívül helyezte:
129/2022 (08.25.)
60/2022 (04.28.)a helyi önkormányzati képviselő időközi választása feladatainak ellátásához forrásbiztosításáról
59/2022 (04.28.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztásárólMelléklet
58/2022 (04.28.)a 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásárólMelléklet
57/2022 (04.28.)utcai ülőpadok beszerzéséről
56/2022 (04.28.)a Sajószentpéter, Móra F. utca 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
55/2022 (04.28.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) megbízásáról (zárt ülésen hozott döntés)
54/2022 (04.28.)a 2022. évi Sajószentpéter Város kitüntető díjak és elismerések” adományozásáról (zárt ülésen hozott döntés)
53/2022 (03.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
52/2022 (03.24.)a Sajószentpéter belterületén közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról
51/2022 (03.24.)csomagautomata kihelyezéséhez szükséges terület kijelöléséről
50/2022 (03.24.)a 2022. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásárólMelléklet
49/2022 (03.24.)a Sajószentpéter, külterület 0166/65 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
48/2022 (03.24.)a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről
47/2022 (03.24.)a Sajószentpéter, belterület 2149 és 2548/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról
46/2022 (03.24.)a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
45/2022 (03.24.)az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv jóváhagyásárólMelléklet
44/2022 (03.24.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásárólMódosította:
188/2022 (11.24.)
Melléklet
43/2022 (03.24.)Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020. végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásárólMelléklet
42/2022 (03.24.)Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításárólMelléklet
41/2022 (03.24.)a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 3/7. szám alatti ingatlanra vonatkozó hátralékkal kapcsolatos kérelemről (zárt ülésen hozott döntés)
40/2022 (03.24.)a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)
39/2022 (02.24.)a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti, 930/1 hrsz-ú ingatlanon műfüves pálya építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
38/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról
37/2022 (02.24.)kérelem benyújtásáról a 2022. március 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri VárosgondnokságonMelléklet
36/2022 (02.24.)a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
35/2022 (02.24.)a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
34/2022 (02.24.)a Petőfi Sándor Művelődési Ház nevének megváltoztatásáról
33/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
32/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének elfogadásárólMelléklet
31/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadásárólMelléklet
30/2022 (02.24.)a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2022. évi szolgáltatási terv jóváhagyásárólMelléklet
29/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás elfogadásárólMelléklet
28/2022 (02.24.)a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálásáról
27/2022 (02.24.)a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
26/2022 (02.24.)a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról
25/2022 (02.24.)a Sajószentpéter 143 hrsz-ú ingatlanon, a ravatalozó előtti parkoló megfigyelését biztosító kamerarendszer kiépítéséről
24/2022 (02.24.)a Melinda utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
23/2022 (02.24.)a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásárólMelléklet
22/2022 (02.24.)az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
21/2022 (02.24.)a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásárólMelléklet
20/2022 (02.24.)a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról (zárt ülésen hozott döntés)
19/2022 (02.24.)első lakáshoz jutó kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálásáról (zárt ülésen hozott döntés)
18/2022 (02.24.)a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnokakinevezésének véleményezéséről (zárt ülésen hozott döntés)
17/2022 (02.15.)a 16/2022. (I. 27.) határozat módosításáról
16/2022 (01.27.)az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásrapályázat benyújtásáról
15/2022 (01.27.)a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai
14/2022 (01.27.)a 2021. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásárólMelléklet
13/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
12/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlanvillamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról
11/2022 (01.27.)Z-36 Postagalambsport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
10/2022 (01.27.)a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról
9/2022 (01.27.)a 260. számú főút Sajószentpéter-Berente elkerülő szakaszának megvalósításával összefüggő ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról
8/2022 (01.27.)az óvoda 2022. évi nyári zárva tartási rendjérőlMelléklet
7/2022 (01.27.)az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
6/2022 (01.27.)pályázat benyújtására a 2022. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra
5/2022 (01.27.)Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek a 2952/1-27, 055/13, 083/3 és 083/4 hrsz-ú ingatlanokat érintő módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról
4/2022 (01.27.)a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosításárólHatályon kívül helyezte:
99/2023 (05.25.)
Melléklet
3/2022 (01.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálásáról szóló 32/2020. (II. 27.) határozat módosításáról
2/2022 (01.27.)a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnökének megválasztásáról
1/2022 (01.27.)Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásárólMelléklet