ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 32. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Szegedi Erzsébet a Sajószentpéter, Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan a bérleti jog folytatására jogosult 2022. március 10. napjától. A bérleti jogviszony a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2022. március 10. napjától 2027. március 9. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Szegedi Erzsébet bérlő a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése alapján fizetendő 200.000.-Ft összegű óvadékot 20.000.-Ft/hó összegben havi részletfizetéssel teljesítse, melynek első részletét a bérleti szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

3. Amennyiben a bérlő a részletfizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tesz eleget, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti jogviszony felmondására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a részletfizetési megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz