ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (II. 24.) határozata a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Aranyosi Csabáné bérlővel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése alapján 2022. március 5. napjától 2027. március 4. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja. A bérleti szerződés megkötésének időpontjában a bérleti díj összege: 10.561.-Ft.

2. Aranyosi Csabáné bérlő a Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján 200.000,- Ft összegű óvadék megfizetésére köteles, melynek teljesítésére a Képviselő-testület 20.000,- Ft/hó összegű havi részletfizetést engedélyez. Az óvadék első részletét a bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles megfizetni.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés és a részletfizetési megállapodás aláírására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés felmondására, amennyiben a bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. március 4.

Vissza a határozatokhoz