ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 4. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz