ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 332/2021. (VIII. 26.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) XII. pontja (A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása) kiegészül az alábbiakkal:

Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek speciális ellátása:

Az intézmény vezetője az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek részére abban az időtartamban, amikor az óvoda felügyelete alatt áll, a gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének kérelmére, a gyermekkori diabétesz gondozásával foglalkozó egészségügyi intézmények szakmai iránymutatása alapján a speciális ellátást biztosítja.

Az intézmény vezetője a pedagógus vagy érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja számára előírhatja a vércukorszint szükség szerinti mérését, és szükség esetén, orvosi előírás alapján, a szülővel, más törvényes képviselővel a megadott kapcsolattartási módon egyeztetve, az előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadását.

Az intézmény vezetője az 1-es típusú diabétesszel élő gyermek speciális ellátását olyan pedagógus, vagy legalább érettségi végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott útján biztosítja, aki az oktatási hivatal által szervezett, a feladat ellátásához kapcsolódó ismeretekről szóló szakmai továbbképzésen részt vett, és aki a speciális ellátásban való részvételt vállalja.

2. Az SZMSZ kiegészül a határozat melléklete szerinti 4. melléklettel.

3. Az SZMSZ jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

felelős: intézményvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz