ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 8. számú módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (I. 27.) határozata a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának8. számú módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 8. számú módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását egységes szerkezetben jelen határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.

3. A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jelen határozattal kiadott módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 436/2020. (XII.17.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás.

felelős: Polgármester, Jegyző
határidő: 2022. január 31.

Vissza a határozatokhoz