ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, belterület 2149 és 2548/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2022. (III. 24.) határozata a Sajószentpéter, belterület 2149 és 2548/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 2149 hrsz-ú ingatlan 4/32 tulajdoni hányadának és a 2548/17 hrsz. alatt található ingatlan 60/800 tulajdoni hányadának ingyenes átruházására vonatkozó felajánlást nem fogadja el.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz