ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéter, Margit kapu 151/11 helyrajzi szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek a 151/2 és a 178 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületeket érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz