ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges döntések meghatározásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2022. (IX. 29.) határozata a közvilágítási felhasználási célú villamos energia 2023. évi beszerzéséhez szükséges döntések meghatározásáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a közvilágítási felhasználási célú villamos energiát közbeszerzési eljárás lefolytatásával 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre kívánja beszerezni.

2. A beszerzendő közvilágítási felhasználási célú villamos energia mennyiségét 249 138 kWh-ban határozza meg a határozat mellékletében szereplő adatok figyelembevételével.

3. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges forrás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

4. A beérkezett ajánlatok alapján a Képviselő-testület a közvilágítási felhasználási célú villamos energia beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról külön határozattal dönt.

felelős: Polgármester
határidő: 2022. november 30.

Vissza a határozatokhoz