ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlanvillamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (I. 27.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 196. szám alatti 517 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábelnek az 524 és 534 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületeket érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz