ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

utcai ülőpadok beszerzéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2022. (IV. 28.) határozata utcai ülőpadok beszerzéséről

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 9 db Veron típusú utcai ülőpad beszerzését támogatja.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti utcai ülőpadok beszerzéséhez szükséges 1 055 000.- Ft forrást a 2021. évi kommunális adó maradvány terhére biztosítja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. május 30.

Vissza a határozatokhoz