ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2022. (VIII. 25.) határozata a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a Sajószentpéter szennyvízcsatorna rendszerére vonatkozó tizenöt éves gördülő fejlesztési tervre vonatkozó felújítási és pótlási tervvel egyetért, azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a meghatalmazás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz