ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2022. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2022. (X. 20.) határozata a 2022. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2022. július 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.

felelős: Polgármester, Jegyző
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz