ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás licittárgyalás útján történő bérbeadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Petőfi Sándor utca 4. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint licittárgyalás útján kívánja bérbe adni.

A licit induló bérleti díja: 19.950.-Ft/hó.
Licitlépcső: 1.000,- Ft.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz