ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2022. (VI. 29.) határozata Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42 és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek az 1753, 1728/24-28, 1728/42 és 1752 helyrajzi számú ingatlanokat és környezetüket érintő módosítását támogatja, mellyel az Üveggyár déli határán lévő út kiszabályozása megszűnik. A módosítással érintett területet az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a tervezésre vonatkozóan a tervezőtől kérjen ajánlatot és erről a településrendezési eszközök módosítását kérő FT-TRIÁSZ Korrózióvédelem Kft-t tájékoztassa. A kérelmezőnek a szerződéskötést megelőzően a tervezési díj összegét az önkormányzat számlájára be kell fizetnie.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv módosításával összefüggő költségeknek az önkormányzat számlájára történt beérkezését követően a tervezési szerződést aláírja.

4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozat alapján készítesse el a Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó dokumentációt és annak egyeztetési eljárását a hatályos szabályozás szerint folytassa le.

felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz