ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos 134/2019. (V. 23.) határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos 134/2019. (V. 23.) határozat módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 134/2019. (V. 23.) határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vételárát két ingatlanforgalmi értékbecslés figyelembevételével 20.650.000,- Ft összegben határozza meg.

Licitlépcső: 100.000,- Ft”

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 134/2019. (V. 23.) határozatát az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki:

„4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.”

3. A 134/2019. (V. 23.) határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz