ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan használatba adásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 194/2022. (XI. 30.) határozata a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan használatba adásáról

[1.] a Z-36 Postagalambsport Egyesület részére ingatlan használatba adásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Z-36 Postagalambsport Egyesület sajószentpéteri telephelyének elhelyezésére biztosítja a Sajószentpéter, Árpád u. 2. sz. alatti ingatlan 56 m2 területű részét, azzal a feltétellel, hogy - az önkormányzat által kiállított számla alapján - az általa használt ingatlanrészre eső rezsiköltségeket, közüzemi díjakat megfizeti.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Z-36 Postagalambsport Egyesülettel a használatra vonatkozó megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. december 21.

Vissza a határozatokhoz