ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 98/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, külterület 085/13 hrsz-ú 3,5144 hektár területű ,,szántó” művelési ágú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet előírásai szerint – 2022. augusztus 1. napjától - 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra – licittárgyalás útján kívánja haszonbérbe adni.

A licit induló bérleti díja: 17.000,-Ft/hó
Licitlépcső: 1.000,- Ft

(Az 1. pontot a 123/2022. (VIII. 3.) határozat módosította)

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezetőhatáridő: azonnal

Vissza a határozatokhoz