ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti, 930/1 hrsz-ú ingatlanon műfüves pálya építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2022. (II. 24.) határozata a Sajószentpéter, Sport u. 32/2. szám alatti, 930/1 hrsz-ú ingatlanon műfüves pálya építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület TAO pályázat keretében a Szepesi Gusztáv Stadionban (3770 Sajószentpéter, Sport u. 32/2., hrsz.: 930/1) a volt bitumenes kézilabdapálya helyén kisméretű (20 x 40 m) műfüves sportpályát építsen.

2. A képviselő-testület hozzájárul a TAO pályázat során megvalósuló infrastrukturális fejlesztés támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljon.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

4. A képviselő-testület a 90/2021. (II. 25.) határozatát visszavonja.

felelős: Polgármester
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz