ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, belterület 2930 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéter, belterület 2930 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 2930 hrsz. alatti kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 723 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alapján licittárgyalás útján kívánja értékesíteni.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó 2 ingatlanforgalmi értékbecslés megrendeléséről.

3. Az 1. pontban körülírt ingatlan induló vételárát a két ingatlanforgalmi értékbecslés értékének számtani átlaga és az érték meghatározásához kapcsolódó költségek alapján kell meghatározni.
Licitlépcső: 10.000,- Ft

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, és felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz