ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2022. (II. 24.) határozata a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület 2022. évi működéséhez 960.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános tartalék terhére.

2. A támogatás – 2022. december 31. napjáig – az alábbi kiadásokra használható fel:
a. útiköltség
b. nevezési díj
c. szállás
d. ruha varratás, anyagköltség
e. oktatás, koreográfiák díja
f. terembérlet
g. táncos cipők, forma melegítők vásárlása
h. irodaszerek költsége
i. videó oktatóanyag, szakmai anyagok (könyv formájában) költsége
j. DVD, CD vásárlása
k. egyéb kiadások, költségek


3. A támogatás felhasználásáról 2023. február 28. napjáig elszámolást kell benyújtani.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. március 31.

Vissza a határozatokhoz