ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működési feltételeinek meghatározásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2022. (IX. 29.) határozata az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működési feltételeinek meghatározásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszakban több alkalommal foglalkozott a város energiaellátásának biztosításával, vizsgálta az energiaárak emelkedésének a város költségvetésére gyakorolt hatását. Megállapította, hogy az önkormányzat és az intézmények gázellátására vonatkozóan 2023. május 1. napjáig szóló határozott idejű szerződés alapján a fűtési szezonban biztosított az ellátás.
Az önkormányzat és intézményei eredményes eljárást folytattak le a villamosenergia beszerzésére vonatkozóan, de a megnövekedett költségek miatt racionalizálási intézkedések megtétele szükséges.

A Képviselő-testület a nevelési, egészségügyi intézmények működtetését, az igazgatási és településüzemeltetési feladatok ellátását, valamint a szociális intézmény folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati forrás biztosítását kiemelt feladatának tekinti.
Fontosnak tartja továbbá az önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak munkahelyének védelmét.

Ezen célkitűzések megvalósítása azonban hatékony racionalizálási intézkedések megvalósítását teszik szükségessé.

A Képviselő-testület az intézményvezetők és a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára az alábbi döntések végrehajtását rendeli el:

Kötelező önkormányzati feladatként a közvilágítás továbbra is biztosított, azonban a római katolikus és református nagytemplom díszkivilágítását 2022. október 3. napjától megszünteti, a karácsonyi díszkivilágítást 2022. évben 2022. december 19. napjától biztosítja.

2. Az intézmények használatban lévő helyiségeiben a kormányzati intézkedésekkel összhangban kell a fűtést biztosítani.
(Módosított szöveg a 177/2022. (X.20.) határozat alapján)

3. Munkaszüneti napokon, illetve az igazgatási szünet ideje alatt maximum 15 C° temperáló fűtés biztosítható az épületekben.

4. A HMV tárolók hőfok szabályozója max. 40 C°-ra állítható.

5. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont épületei közül a Tájházat, a Lévay házat és a Dusnoki Közösségi házat 2022. október 1. napjától 2023. április 15. napjáig bezárja, a használaton kívüli épületeiben maximum 8 C° biztosítható. Az intézményvezetőnek a műtárgyvédelem és tárgyi állományvédelem szempontjait a gázfűtéses ingatlanoknál is figyelembe kell venni és a szükséges minimális hőmérsékletet biztosítani kell.

6. Felhívja a Hivatalt, hogy a Dusnoki Közösségi ház alkalomszerű igénybevételének idejére az elektromos fűtés lehetőségét vizsgálja meg, tekintettel arra, hogy az épület villamosenergia ellátását napelemrendszer segíti.

7. A Lévay József Városi Könyvtár nyitva tartását 2022. október 1. napjától a jogszabályban előírt minimális 25 órára kell csökkenteni, úgy, hogy az intézményvezető a nyitvatartási időt a látogatottsági adatok figyelembevételével határozza meg és erről a lakosságot tájékoztassa.

8. A Pécsi Sándor Művelődési Házat 2022. október 28. napjával az épület tető-, illetve energetikai felújítása kivitelezésének idejére bezárja. Az intézmény munkatársainak elhelyezését a Szepesi Gusztáv Sportcsarnok épületében biztosítja. Felhívja az intézményvezetőt, hogy az egyesületek, csoportok számára a próbalehetőséget az intézmény nyitva tartó épületeiben biztosítsa.
(A 8. pontot módosította a 91/2023. (IV.27.) határozat)

9. A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda székhelyén és telephelyein az óvodai csoportszobákban és a gyerekek által használt helyiségekben maximum 22 C° biztosítható.

10. 2022. december 19. és 2023. január 1. közötti időszakban a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai és Semmelweis Utcai Tagóvodája zárva tart, az épületekben csak temperáló fűtés biztosítható. Az óvodai ellátás ezen időszakban a Harica úti óvodában biztosított.
(A 10. pontot módosította a 230/2022. (XII. 15.) határozat.)

11. Az óvodai nevelési napokon a csoportokat óvodai telephelyenként - a maximális gyermeklétszám figyelembevételével - kell az energia hatékonysági szempontokra tekintettel megszervezni.

12. Felhívja a gépjárművet üzemeltető intézményvezetőket, hogy az üzemanyagfelhasználás racionalizálása érdekében minden szükséges intézkedést tegyenek meg.

13. A Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője saját hatáskörében hoz energiatakarékossági intézkedéseket.

Kiegészítette a 177/2022. (X.20.)határozat:

14. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya – amennyiben a Kormányablak 2023. január 8. napjáig zárva tart – 2023. január 2. és január 6. napja között a Kálvin tér 4. szám alatti épületben működik. A Kálvin tér 31-33. szám alatti épületben ebben az esetben csak temperáló fűtés biztosítható.

15. A képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önként vállalt önkormányzati feladatok közül vizsgálja meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami fenntartású intézménynek történő átadását, annak feltételeiről tájékoztassa a képviselő-testületet.

16. Felhívja a Polgármestert, hogy az Árpád u. 2. szám alatti ingatlan földgáz beszerzésének lebonyolítását követően tájékoztassa az ingatlanhasználóit a várható költségekről. Az ingatlanhasználók költségviselésre vonatkozó nyilatkozatáról Polgármester úr a novemberi ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet.

felelős: Polgármester, Költségvetési szervek vezetői, Sajó TV Nonprofit Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhatáridő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz