ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2022. (VI. 23.) határozata a Sajószentpéter, 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Sajószentpéter, 0166/75 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátásához a 22T-080 munkaszámú dokumentáció alapján a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz