ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (II. 24.) határozata a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület 2022. évi működéséhez 1.000.000.- Ft összegű támogatást biztosít a sportcélú tevékenységek támogatása céltartalék terhére.

2. A 2022. évi támogatás utalására csak az előző évi támogatás elszámolásának benyújtását és felülvizsgálatát követően kerülhet sor.

3. A támogatás – 2022. december 31. napjáig – az alábbi kiadásokra használható fel:
a. labdarúgó csapatok versenyeztetési költségei MLSZ felé,
b. sportorvosi vizsgálatok,
c. működési költségek,
d. pályázati önrész.

4. A támogatás felhasználásáról 2023. február 28. napjáig elszámolást kell benyújtani.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.


felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. március 31.

Vissza a határozatokhoz