ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásrapályázat benyújtásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (I. 27.) határozata az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra pályázat benyújtásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton részt kíván venni és támogatási kérelmet nyújt be a Sajószentpéter belterület István király u. (hrsz.: 1065,1431), Bükkalja u. déli szakaszának K-i oldala (hrsz.: 793/2), Vörösmarty u. Élmunkás u. - Kandó K. u. közötti szakasza (hrsz.: 535), Munkácsy u. D-i oldala (hrsz.: 1964), Kossuth Lajos út 2. számtól 20/B. számig terjedő szakasza (hrsz.:55, 33) és a Bocskai u. (hrsz.: 437, 440/26, 440/27) ingatlanokon megvalósuló járdafelújítási feladatok elvégzésére.

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 7.055.636,- Ft önrészt Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kommunális adóbevétel terhére biztosítja.

3. A pályázat benyújtására, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére a polgármester jogosult.

felelős: Polgármester
határidő: a pályázat benyújtásának határideje

Vissza a határozatokhoz