ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2022. (XI. 24.) határozata a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál igazgatási szünet elrendeléséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

2. Az 1. pont szerinti igazgatási szünet hatálya kiterjed a Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, valamint munkavállalóra.

3. Az igazgatási szünetre a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A Hivatal a halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátása érdekében az igazgatási szünet időszaka alatt ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.

5. Ez a határozat 2022. november 30-án lép hatályba és 2023. január 7-én hatályát veszti.

felelős: Jegyző
határidő:

Vissza a határozatokhoz