ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

kémiai szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2022. (V. 19.) határozata kémiai szúnyoggyérítéshez forrás biztosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület hozzájárul Sajószentpéter város belterületén 549 ha nagyságú területen 2022. évben egy alkalommal – amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezi, légi úton történő – kémiai szúnyoggyérítés elvégzéséhez. A kémiai szúnyoggyérítés elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyeket (a munkavégzés engedélyezése, alkalmazható vegyszerek) a vállalkozó köteles beszerezni.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott szúnyoggyérítéshez szükséges 1.500.000,- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szúnyoggyérítésre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a kémiai szúnyoggyérítéshez kapcsolódó feladatok ellátására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz