ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséheztulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (I. 27.) határozata a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Margit kapu 4. szám alatti 171/2 helyrajzi számú ingatlan új villamosenergia-igény ellátását szolgáló légvezetékes hálózat létesítéséhez a 081/219 helyrajzi számú kivett út és 178 helyrajzi számú kivett közterületet érintő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz