ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2022. (X. 5.) határozata Sajószentpéter Város Településszerkezeti tervének módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének M-10 jelű módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Tervszám: M-10/T-1/M1

2. A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti Terv módosítása nem érinti.

3. A Településszerkezeti Tervet egységes szerkezetbe kell foglalni.

4. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

5. A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz