ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, belterület 1988/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény)megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2022. (VIII. 25.) határozata a Sajószentpéter, belterület 1988/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 1988/A hrsz. alatt felvett, természetben Sajószentpéter, Rezeda u. 21. szám alatt található, 81 m2 alapterületű, „lakóház (önálló építmény)” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási mb. Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz