ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter belterületén közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2022. (III. 24.) határozata a Sajószentpéter belterületén közvilágítás bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a Munkácsy Mihály utcában egy darab, a Gedely utcában két darab, a Szondi György utcában egy darab közvilágítási lámpatest felszerelését támogatja.

2. A képviselő-testület az 1. pont szerinti közvilágítás bővítéséhez szükséges 200.000.- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: 2022. május 30.

Vissza a határozatokhoz