ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2022. (III. 24.) határozata a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. szám alatti, 42 m2 területű komfortos önkormányzati tulajdonú ingatlant az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alapján licittárgyalás útján kívánja értékesíteni.

2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban körülírt ingatlanra vonatkozó 2 ingatlanforgalmi értékbecslés megrendelésére.

3. A Képviselő-testület az 1. pontban körülírt ingatlan vételárát a két ingatlanforgalmi értékbecslés értékének számtani átlaga és az érték meghatározásához kapcsolódó költségek alapján határozza meg.

Licitlépcső: 50.000,- Ft

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz