ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Városi Önkormányzat épületei és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. földgáz energia beszerzéséről (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2022. (X. 20.) határozata a Sajószentpéter Városi Önkormányzat épületei és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. földgáz energia beszerzéséről

[1.]
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Árpád u. 2. és a Kossuth út 149. vonatkozásában a földgáz kereskedelmi szerződést MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel 2023. január 1. és 2023. május 1. közötti határozott időtartamra aláírja.

2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Sajószentpéteri Közétkeztetés Nonprofit Kft. által lefolytatott földgáz energia beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés figyelembevételével tegyen javaslatot a gyermekétkeztetés rezsiköltségének meghatározására.

3. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 2022. november 30-ig tájékoztassa a végső menedékest arról, hogy 2023. január 1. napjától az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel biztosítja az ellátást.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz