ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének a 0166/90 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2022. (V. 19.) határozata Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének a 0166/90 hrsz-ú ingatlant érintő módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének 0166/90 hrsz-ú ingatlant érintő módosítását a jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
Tervszám:

2. A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti Terv módosítása érinti, a biológiai aktivitási érték tekintetében. A biológiai aktivitási értékre vonatkozó változást a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.

A továbbiakban felhasználható biológiai aktivitási érték: 578,842

4. A Településszerkezeti Tervet egységes szerkezetbe kell foglalni.

5. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

felelős: Polgármester, Főépítész
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz