ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 3/7. szám alatti ingatlanra vonatkozó hátralékkal kapcsolatos kérelemről (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2022. (III. 24.) határozata a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 3/7. szám alatti ingatlanra vonatkozó hátralékkal kapcsolatos kérelemről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Tar Károlynéval engedélyezi a részletfizetési megállapodás megkötését:

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt a részletfizetési megállapodásban foglaltak nem teljesítése, illetve 3 havi törlesztőrészlet befizetésének elmulasztása esetén az egy összegben esedékessé váló vételárhátralék behajtásához szükséges intézkedések megtételére.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. március 31.

Vissza a határozatokhoz