ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, belterület 440/23 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2022. (IV. 28.) határozata a Sajószentpéter, belterület 440/23 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 440/23 hrsz. alatti, kivett udvar, egyéb épület megnevezésű, 299 m2 területű önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból a belterület 440/17 hrsz-ú pavilon mögötti, a szomszédos üzlet falsíkjáig húzódó, megközelítőleg 8 m2 ingatlanrész értékesítéséhez és az azzal összefüggő telekalakításhoz hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban megjelölt területrész geodéziai munkájának, illetve 2 értékbecslésének megrendelésére, amennyiben kérelmező ennek költségeit előzetesen megfizeti Sajószentpéter Városi Önkormányzat részére.

3. A Képviselő-testület kijelöli a belterületi ingatlanrészt a kérelmezőnek történő értékesítésre. Az ingatlan vételárát a 2 értékbecslés átlagában határozza meg.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

5. A Képviselő-testület a 79/2005. (III.17.) határozatát visszavonja.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz