ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (II. 24.) határozata a polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Faragó Péter polgármestert 2022. évben 39 nap szabadság illeti meg.

2. A Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján – a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

felelős: Polgármester
határidő: folyamatos

Vissza a határozatokhoz