ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2022. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2022. (III. 24.) határozata a 2022. évi szennyvízközmű használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a 2022. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodást – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz