ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátását érintő döntések meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2022. (X. 20.) határozata a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátását érintő döntések meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatait a 2023. január 1. - 2023. március 31. közötti időszakban tartós helyettesítés útján Dr. Romhányi Judit Mária az EUCRASIA Bt., továbbá Dr. Szabon Judit a SZABON Bt. keretében lássa el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a házi gyermekorvosi tevékenységre szóló szerződések módosítására és aláírására.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a „KLINIKUM” Gyermekgyógyászati és Szolgáltató Betéti Társaság közötti, házi gyermekorvosi tevékenységre szóló szerződés 2023. március 31. napjával történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátás engedélyezésével, finanszírozásával kapcsolatos bejelentések, nyilatkozatok megtételére, kérelmek benyújtására.

5. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetőjét, hogy a 2023. évi költségvetés megalapozásához készítsen javaslatot a Sajószentpéter III. számú házi gyermekorvosi körzet működtetését, illetve a tárgyi és személyi feltételek biztosítását érintő kérdésekben.

felelős: Polgármester, Jegyző, Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetője
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz