ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter Ibolya telepen és a Kökény utcában útfelújítási és járdafelújítási munkák végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2022. (V. 19.) határozata a Sajószentpéter Ibolya telepen és a Kökény utcában útfelújítási és járdafelújítási munkák végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását az Új Alapkő Kft. által kérelmezett alábbi felújítási munkák elvégzéséhez megadja azzal, hogy a felújítások megkezdése előtt a közútkezelői hozzájárulást be kell szerezni:

Kátyúzás és padka rendezés a Kökény utcában a 26-os főút és a vasúti aluljáró között.

A Kft. telephelye előtti 1495/5 helyrajzi számú önkormányzati út területén aszfaltozási munkák végzése 150 m hosszban.

az Ibolya telep 36. szám előtti 1542 helyrajzi számú ingatlanon járda felújítása az út bal oldalán 30 m, a jobb oldalán 18 m hosszban.

2. Az 1. pont szerinti felújítások költségét az Új Alapkő Kft. vállalja, melynek megtérítésére Sajószentpéter Városi Önkormányzattól nem tarthat igényt.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a munkavégzéshez szükséges megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: Folyamatos

Vissza a határozatokhoz