ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 98/2022. (VI. 23.) határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2022. (VIII. 3.) határozata a 98/2022. (VI. 23.) határozat módosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról szóló 98/2022. (VI. 23.) határozat 1. pontját a következők szerint módosítja:

„1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, külterület 085/13 hrsz-ú 3.5144 hektár területű „szántó” művelési ágú ingatlant az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet előírásai szerint – 2022. augusztus 15. napjától 2023. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra – licittárgyalás útján kívánja haszonbérbe adni.

A licit induló bérleti díja: 17 000,- Ft/hó
Licitlépcső: 1 000,- Ft”

2. A Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról szóló 98/2022. (VI. 23.) határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz