ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2023. évi járási startmunka programok indításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 231/2022. (XII. 15.) határozata a 2023. évi járási startmunka programok indításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kérelmet kíván benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára a 2023. évben megvalósuló START közfoglalkoztatási programok támogatására az alábbiak szerint:

MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM
Projekt megnevezése: Mezőgazdasági programelem folytatása: energia ültetvény ápolása, fóliasátorban történő dísznövénytermesztés, díszfaiskola gondozása
Projekt időtartama: 2023.03.01-2024.02.29.
Foglalkoztatni kívánt létszám: 12 fő

HELYI SAJÁTOSSÁGRA ÉPÜLŐ PROGRAM
Projekt megnevezése: Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása, raktárhelyiségek felújítása, komposztáló kialakítása
Projekt időtartama: 2023.03.01-2024.02.29.
Foglalkoztatni kívánt létszám: 12 fő

SZOCIÁLIS JELLEGŰ PROGRAM
Projekt megnevezése:
Bio- és megújuló energiafelhasználás programelem: erdőművelési program, apríték előállítása
Belterületi közúthálózat karbantartása programelem: belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele
Belvíz elvezetési programelem: önkormányzati kezelésben lévő bel- és csapadékvízelvezetési rendszer karbantartása
Projekt időtartama: 2023.03.01-2024.02.29.
Foglalkoztatni kívánt létszám: 50fő

Foglalkoztatni kíván létszám összesen: 74 fő


2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal projektirodáját arra, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során szükségessé váló módosításokat végrehajtsa.

3. A kérelmek pozitív elbírálása esetén Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hatósági szerződések aláírására.

4. A Képviselő-testület a 2023. évi START közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan 398.739,- Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében.


5. A programok sikeres megvalósítása érdekében Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéteri Városgondnoksággal való együttműködési megállapodás aláírására.

felelős: 1-2. pont: Jegyző, 3-4. pont: Polgármester, Jegyző, 5. pont: Polgármester, Sajószentpéteri Városgondnokság igazgató
határidő: 2-3. pont: 2023. folyamatos, 4. pont: 2023. február, 5. pont: 2023. február 28.

Vissza a határozatokhoz