ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Bercsényi u 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakássalkapcsolatos döntés meghozataláról (zárt ülésen hozott döntés)

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2022. (IX. 29.) határozata a Sajószentpéter, Bercsényi u 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján – közérdekű elhelyezés biztosítására – a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozóan Kovács Ágota bérlővel 2022. október 1. napjától a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja.

2.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. szeptember 30.

Vissza a határozatokhoz