ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (I. 27.) határozata a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozataláról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 181. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan a Szandi Dekor Kft-vel (adószám: 26283281-2-05, székhely: 3770 Sajószentpéter Semmelweis u. 3.2/3) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján 2022. február 2. napjától 2027. január 31. napjáig terjedő időtartamra a bérleti szerződés megkötését jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. január 31.

Vissza a határozatokhoz