ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2022/2023. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2022. (IX. 29.) határozata a 2022/2023. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi – szünidei gyermekétkeztetés megszervezéséről (hatályon kívül helyezte a 176/2022. (X. 20.) határozat

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)-(2) bekezdése alapján jogosult, hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermekek részére – a gyermekétkeztetésről szóló 22/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével – természetbeni ellátásként déli meleg főétkezés formájában ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít az étel elvitelével a 2022/2023. tanévben

az őszi tanítási szünet 2022. október 29. – 2022. november 6. közötti időtartama alatti 3 munkanapra,
a téli tanítási szünet 2022. december 22. – 2023. január 2. közötti időtartama alatti 7 munkanapra,
a tavaszi tanítási szünet 2023. április 6-11. közötti időtartama alatti 2 munkanapra.


2. Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. útján kerül megszervezésre.

3. A 2022/2023. tanév évközi szünidei gyermekétkeztetés szolgáltatási díja a napi egyszeri meleg ebéd biztosításáért bruttó 570 Ft/adag, mely tartalmazza a szolgáltató valamennyi költségét (nyersanyagnorma, a nyersanyagnorma rezsi költsége, ÁFA, előre csomagolás).

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti – az évközi szünidei gyermekétkeztetésekre vonatkozó – szolgáltatási szerződések aláírására.

felelős: Polgármester, Jegyző
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz