ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2022. (XI. 24.) határozata a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony megszüntetéséről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan Szemkó Róbert bérlővel fennálló bérleti szerződés 2022. november 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: 2022. november 30.

Vissza a határozatokhoz