ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

az EFOP-2.2.19-17-2017-00052 azonosító számú Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben” című projekt megvalósításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 94/2022. (V. 19.) határozata az EFOP-2.2.19-17-2017-00052 azonosító számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben” című projekt megvalósításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.2.19-17-2017-00052 azonosító számú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben” című projekt keretében lefolytatandó orvostechnikai eszközök és betegirányító rendszer beszerzésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul.

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt sikeres megvalósítása esetén tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósításától számított 5 évig a projektet fenntartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség nem teljesítése visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.

felelős: Intézményvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz