ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

Sajószentpéter belterületén közkifolyók megszüntetéséhez forrás biztosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2022. (VI. 23.) határozata Sajószentpéter belterületén közkifolyók megszüntetéséhez forrás biztosításáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alacskai út 11., Attila utca 4., Bajcsy-Zsilinszky utca 36., Berzsenyi-Széchenyi utca kereszteződésében, Erzsébet telep elején, Gyöngyvirág utca 56., Katalin utca 52., Katalin utca 72., Kossuth Lajos út (1459/1 hrsz-ú közterület), Munkácsy Mihály utca 10., Újbánya telep műhely mögötti, Zsigmond király utca 21. szám előtti közterületen lévő közkifolyók megszüntetéséhez hozzájárul.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti közkifolyók megszüntetéséhez szükséges 458.000.- Ft forrást Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti közkifolyók megszüntetésére vonatkozó megrendelés aláírására.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a közkifolyók megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására.


felelős: Polgármester, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz