ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a 2021. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (I. 27.) határozata a 2021. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2021. október 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszak lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.

felelős: Polgármester, Jegyző
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz