ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatale-ügyintézésKözérdekű adatokVálasztási információkHíreinkGalériaDokumentumtárX
Határozatok

a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2022. (III. 24.) határozata a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételről

[1.] Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű, természetben Sajószentpéter, Újbánya telep 10. szám alatt található, 1274 m2 alapterületű ingatlan 4/12 tulajdoni hányadára vonatkozóan elővásárlási jogával nem kíván élni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat aláírására.

felelős: Polgármester, Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
határidő: azonnal

Vissza a határozatokhoz